Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Stargardzie


nr rachunku bankowego:
26 8355 0009 0040 9614 2000 0001


kod Swift Banku: GOPBPLP1XXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL26 8355 0009 0040 9614 2000 0001